ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε αρχεία Interactive Physics τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν υλικό επίδειξης, είτε με τη χρήση φύλλου εργασίας σαν Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Β΄ ΤΑΞΗ

Επιτάχυνση και εκτροπή φορτισμένου σωματιδίου με συνδυασμό δύο ομογενών Ηλεκτρικών πεδίων. (b1)

Κίνηση μορίων (b4).

Πώς θερμαίνεται ένα αέριο; (b6)

Ισόθερμη συμπίεση αερίου με μέτρηση της πίεσης και του προσφερόμενου έργου και χάραξη της μεταβολής σε άξονες p-V. (b8)

Ισοβαρής θέρμανση (b7)

Αδιαβατική εκτόνωση και συμπίεση αερίου. (b5)

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο (b2), (b3).

Κίνηση μορίων. Βαθμοί ελευθερίας. (b9)

Εισαγωγή και εξαγωγή φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ. (b10) και (b11).

Μελέτη της κίνησης φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ. (b12) και φύλλο εργασίας (bsx1).

Κίνηση δύο σωματιδίων σε ΟΜΠ. (b13).

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου υπό γωνία σε ΟΜΠ. (b14)

Επαγωγή. Οριακή ταχύτητα αγωγού σε επαφή με δύο οριζόντιους αγωγούς (b15)

Επαγωγή. Οριακή ταχύτητα αγωγού σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους και με πηγή. (b16)

Μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου με χρήση του MultiLog. Φύλλο εργασίας (bsx2) και φύλλο Excell για τους υπολογισμούς (bsx2a).