ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Κατ. Γ΄Τάξης
ΤΑΞΗ Α
1.        Κινηματική

2.        Δυναμική

3.   Έργο - Ενέργεια